REGULAMIN SALONU FRYZJERSKIEGO


Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w maFryzka Studio oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 1. Godziny otwarcia Salonu Fryzjerskiego “maFryzka Studio”: w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 20.00, od wtorku do piątku od godz. 9.00 do godz. 20.00 w sobotę od godz. 8.00 do godz. 14.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 5 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.
 3. Zamówienie usługi w Salonie Fryzjerskim “maFryzka Studio” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu Fryzjerskiego “maFryzka Studio” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.
 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do menedżerki Salonu p. Katarzyny Kornackiej osobiście, telefonicznie pod numerem +48 513 513 564, emailem na adres: salon@mafryzka.pl lub korespondencyjnie na adres: maFryzka Studio ul. Dzieci Warszawy 27A/106, 02-495 Warszawa. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 8. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 9. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,
  2. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią,
  3. wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie,
  4. chodzenie w stroju innym niż obowiązujący w salonie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu,
 10. wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.
 11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientkę/Klienta muszą poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta a na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientkę/Klienta zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 12. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię, zegarek, okulary. Salonu Fryzjerskiego “maFryzka Studio” nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną biżuterię.
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salony są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 14. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 15. Salonu Fryzjerskiego “maFryzka Studio” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
GODZINY PRACY


poniedziałek 10.00 – 20.00

wtorek-piątek 9.00 – 20.00

sobota 8.00 – 14.00

MAPA


KONTAKT


ul. Dzieci Warszawy 27A/106

02-495 Warszawa

tel. +48 513 513 564