REGULAMIN REKLAMACJI


Regulamin reklamacji

  1. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do menedżerki Salonu p. Katarzyny Kornackiej osobiście, telefonicznie pod numerem +48 513 513 564, emailem na adres: salon@mafryzka.pl lub korespondencyjnie na adres: maFryzka Studio ul. Dzieci Warszawy 27A/106, 02-495 Warszawa. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
  2. Reklamacje są rozpatrywane w 7 dni od momentu wykona usługi. Reklamacji nie uwzględniamy w przypadku: braku paragonu, gdy usługa została wykonana ponad 7 dni po wykonaniu usługi, reklamacja nie jest możliwa, jeżeli Klientka/Klient wykonała samodzielnie lub w innym zakładzie fryzjerskim poprawki lub nowe nałożenie farby wtedy nie obowiązuje termin 7 dni.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie formie 14 dni od daty zgłoszeni reklamacji.
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Pracownik ma czas na znalezienie miejsca w grafiku w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. Zakład fryzjerski „maFryzka Studio” musi podać minimum 2 terminy. Może spytać o preferowane terminy / godziny jednak wtedy poprawienie usługi może się przedłużyć.
  6. Pierwszym sposobem rozwiązania reklamacji jest poprawa wykonanej usługi – jeśli pracownik stwierdzi, że jest to możliwe.
  7. Gdyby poprawa była niemożliwa dopiero drugim krokiem jest możliwość zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę. Nie zwracamy za stracony materiał. Warunkiem zwrotu należności, jest podpisanie reklamacji oraz pisma o tym, że zwrot nastąpił.
GODZINY PRACY


poniedziałek 10.00 – 20.00

wtorek-piątek 9.00 – 20.00

sobota 8.00 – 14.00

MAPA


KONTAKT


ul. Dzieci Warszawy 27A/106

02-495 Warszawa

tel. +48 513 513 564